VISI & MISI PPDa

VISI PPDa

Sekolah Bebas Dadah
& Negara Bebas Dadah Tahun 2016MISI PPDa

Murid-murid bebas Dadah melalui Program PPDa yang bersepadu dan menyeluruh dalam aspek pengurusan & kepimpinan , kurikulum dan pengurusan sahsiah